wersja polska | english version o konferencji | biuro organizacyjne | REJESTRACJA
o konferencji  
organizator  
partnerzy  
patronaty  
program  
prelegenci  
REJESTRACJA  
informacje praktyczne  
biuro organizacyjne  
materiały konferencyjne  
zdjęcia  
Program
Program Konferencji

5 listopada 2009 r. – pierwszy dzień konferencji

10.00 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.20 – 11.40

Wystąpienia powitalne


BLOK I Polityka miejska Unii Europejskiej i Polski w kontekście aktualnej i przyszłej polityki spójności i innych polityk unijnych

11.40 – 12.10

Przyszła polityka spójności w perspektywie 2013 – 2020

p. prof. Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, b. Komisarz UE ds. polityki regionalnej

12.10 – 12.30

Wymiar miejski i terytorialny obecnej i przyszłej polityki spójności UE

p. Władysław Piskorz, Szef Wydziału, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Wydział C.2 Rozwój Miejski, Spójność Terytorialna, Komisja Europejska

12.30 – 12.40

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

12.40 – 13.30  

Lunch


BLOK II Doświadczenia w dziedzinie polityki miejskiej w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – poziom narodowy, regionalny i lokalny

13.30 – 14.10

Francja (poziom rządowy)

(poziom regionalny)

p. Pascal Florentin, Secretariat General du Comite Interministeriel des Villes (SG CIV), Francja;

p. Marc Kaszynski, Dyrektor Publicznego Zakładu Gospodarowania Gruntami Nord-Pas de Calais, Lille, Francja.

14.10 – 14.40   

Holandia (poziom rządowy, lokalny i regionalny)

p. Jacques van der Jagt, Doradca ds. planowania przestrzennego,
b. Dyrektor Generalny ds. Planowania Przestrzennego, Holenderskie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska (wstępnie potwierdzony); p. Carol van Eert, Dyrektor Zarządzający Regionu Arnhem-Nijmegen (udział potwierdzony)

14.40 – 15.10  

Przerwa kawowa

15.30 – 15.50  

Węgry (poziom rządowy)

p. Geza Salamin, Dyrektor Wydziału, VATI – Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning, Węgry (udział potwierdzony);

15.30 – 15.50   

Włochy (poziom rządowy, regionalny i lokalny)

p. Graziella Guaragno, asystent, Emilia Romagna Region, Territorial Planning and Mobility Systems Department, Włochy (udział potwierdzony)

15.50 – 16.05

Przygotowania do przyszłego zrównoważonego rozwoju miast

p. Michel Sudarskis, Sekretarz Generalny, INTA -The International Urban Development Association, Holandia (udział potwierdzony)

16.05 – 16.15

Pytania o odpowiedzi, dyskusja

~ 16.15

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji

20.00

Uroczysta kolacja (miejsce: restauracja w hotelu Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37)


6 listopada 2009 r. (piątek) – drugi dzień konferencji

BLOK III Przyszła polityka miejska w świetle dotychczasowych doświadczeń wynikających ze wdrażania Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013 oraz prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego i Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

9.00 – 9.20

Polityka miejska w kontekście NSS oraz aktualnej i przyszłej polityki spójności

p. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego

9.20 – 9.40

Prace nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 r.

p. prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki

9.40 – 10.30

Dyskusja panelowa: Wdrażanie Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013: doświadczenia i wnioski dla polskiej polityki miejskiej

Uczestnicy:

p. dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego (udział wstępnie potwierdzony);

p. Bożena Herbuś, Iżynier Miejski, UM Częstochowy;

p. Grzegorz Ostrzołek, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa;

p. Piotr Koj, Prezydent Bytomia, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;

p. Arkadiusz Godlewski, Z-ca Prezydenta Katowic.

10.30 – 10.50

Aktualne prace legislacyjne, dotyczące obszaru polityki miejskiej

p. Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury (udział potwierdzony)

10.50 – 11.10

Opinie miast, dotyczące rozwiązań legislacyjnych
w dziedzinie polityki miejskiej

p. Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania, Prezes Związku Miast Polskich

11.10 – 11.30

Przerwa kawowa

BLOK IV Kluczowe obszary interwencji oraz mechanizmy i instrumenty Polskiej Polityki Miejskiej

11.30 – 11.50

 Polityka miejska w polskim systemie prawno-ustrojowym

p. prof. zw. dr hab. Jerzy J. Parysek, Instytut Geografii Społeczno–Ekonomicznej
i Planowania Przestrzennego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (udział potwierdzony).

11.50 – 12.10

12.10 - 12.30

Polityka miejska Państwa – cele, priorytety, instrumenty

URBACT - narzędziem wspierania polityki miejskiej

p. prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki

p. Jean-Loup Drubigny, Dyrektor Sekretariatu Programu URBACT

12.30 – 12.50

Wybrane instrumenty polityki miejskiej – inicjatywa JESSICA w Polsce

p. Rafał Rybacki – Europejski Bank Inwestycyjny (do uzgodnienia)

12.50 – 13.10

Prace samorządu Województwa Zachodniopomorskiego nad wprowadzeniem Funduszu Rozwoju Miast - JESSICA

p. Robert Michalski, Zastępca Dyrektora, Wydział Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

13.10 – 13.30

Prace Samorządu Województwa Wielkopolskiego nad wprowadzeniem Funduszu Rozwoju Miast – JESSICA

p. Radosław Krawczykowski, Dyrektor, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

13.30 – 13.50

Wnioski dla polityki miejskiej – perspektywa regionalna

Jacek Woźniak, Dyrektor, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

13.50 – 14.10

Wizje polityki miejskiej

p. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski prof. IRM, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Rozwoju Miast;

p. Andrzej Porawski, Dyrektor biura, Związek Miast Polskich

14.10 – 14.30

Przerwa kawowa

14.30 – 15.20

Dyskusja panelowa: Przyszła polityka miejska okiem Samorządowców.

Uczestnicy:

p. Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Gdańska;

p. Kazimierz Górski, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Sosnowca;

p. Ryszard Grobelny, Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Poznania;

p. Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Łodzi

15.20 – 15.40

Podsumowanie i zakończenie konferencji

p. Jerzy Adamski, Dyrektor, Instytut Rozwoju Miast;

p. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Czekaj, Prodziekan, Wydział Socjologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa;

p. Ryszard Grobelny, Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Poznania;

p. Kazimierz Górski, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Sosnowca.

~15.40

Obiad

Wszystkie Prawa Zastrzeżone @ SZGIP o konferencji  |  program  |  partnerzy  |  informacje praktyczne  |  biuro organizacyjne  |  REJESTRACJA