wersja polska | english version o konferencji | biuro organizacyjne | REJESTRACJA
o konferencji  
organizator  
partnerzy  
patronaty  
program  
prelegenci  
REJESTRACJA  
informacje praktyczne  
biuro organizacyjne  
materiały konferencyjne  
zdjęcia  
Materiały konferencyjne

Program v. pl...pobierz
Program v. eng...pobierz
Dokumenty i opracowania nt. polityki miejskiej...pobierz
Władysław Piskorz...pobierz
"Wymiar miejski i terytorialny obecnej i przyszłej polityki spójności UE"
Pascal Florentin...pobierz
"Doświadczenia w dziedzinie polityki miejskiej we Francji (poziom rządowy)"
Marc Kaszynski...pobierz
"Doświadczenia w dziedzinie polityki miejskiej we Francji (poziom regionalny)"
Jacques van der Jagt i Carol van Eert...pobierz
"Doświadczenia w dziedzinie polityki miejskiej w Holandii (poziom rządowy, lokalny i regionalny)"
Geza Salamin...pobierz
"Doświadczenia w dziedzinie polityki miejskiej na Węgrzech (poziom rządowy)"
Graziella Guaragno...pobierz
"Doświadczenia w dziedzinie polityki miejskiej we Włoszech (poziom rządowy)"
Michel Sudarskis...pobierz
"Polityka, misja i zadania INTA"
Tadeusz Markowski...pobierz
"Prace nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 r."
Olgierd Dziekoński...pobierz
"Aktualne prace legislacyjne, dotyczące obszaru polityki miejskiej"
Ryszard Grobelny...pobierz
"Opinie miast, dotyczące rozwiązań legislacyjnych w dziedzinie polityki miejskiej"
Jerzy J. Parysek...pobierz
"Polityka miejska w polskim systemie prawno-ustrojowym"
Tadeusz Markowski...pobierz
"Polityka miejska Państwa – cele, priorytety, instrumenty"
Jean Loup Drubigny...pobierz
"URBACT – narzędzie wspierania polityki miejskiej"
Rafał Rybacki...pobierz
"Wybrane instrumenty polityki miejskiej – inicjatywa JESSICA w Polsce"
Robert Michalski...pobierz
"Prace Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego nad wprowadzeniem Funduszu Rozwoju Miast – JESSICA"
Radosław Krawczykowski...pobierz
"Prace Samorządu Województwa Wielkopolskiego nad wprowadzeniem Funduszu Rozwoju Miast – JESSICA"
Zygmunt Ziobrowski...pobierz
"Wizje polityki miejskiej"
Andrzej Porawski...pobierz
"Wizje polityki miejskiej"
Wszystkie Prawa Zastrzeżone @ SZGIP o konferencji  |  program  |  partnerzy  |  informacje praktyczne  |  biuro organizacyjne  |  REJESTRACJA